Hãy đăng ký làm thành viên của mạng IGDA Vietnam
Viet Viet

Thời gian : Thứ 4 ngày 15 tháng 05 năm 2013 - Từ 9h30 dến 12h00

Địa điểm : SQL Conf Room - Microsoft Vietnam,19th Floor, Petro Vietnam Tower, #1-5 Le Duan Boulevard, District 1, Hochiminh City
[MAPS GOOGLE]

Liên hệ : v i e t n a m (a) i g d a . o r g

Miễn phí

Nội dung: Unity-Nokia-Microsoft Workshop : Buổi giới thiệu của Nokia. Phương pháp đưa game Unity vào điện thoại Nokia sử dụng hệ điều hành Windows 8.
vtc unity nokia phenix igda